دانشجویان حقوق جهاددانشگاهی کرمانشاه

در ارتباط با قوانین وموضوعات حقوقی

اشاره:ازآنجایی که طلاق و جدایی موجب متلاشی شدن خانواده و بی پناهی فرزندان و آسیب پذیری زن و شوهر میشود و اجتماع را نیزبامشکلاتی مواجه می کندکه دارای تبعات بسیار است لذا همواره برای جلوگیری از آن راه هایی منظور شده که داوری بخشی از مهمترین آنهااست در نوشتار حاضر باداوری در طلاق بیشتر آشنا میشویم                    

راهنمای واژه زوجین:زن و شوهر                                                                                           قرآن کریم در آیه ۳۵سوره نسا می فرماید:چنانچه بیم آن دارید که نزاع واختلاف سخت بین زن وشوهر پدید آیداز طرف کسان مرد وکسان زن داوری برگزینید که اگر اراده اصلاح داشته باشند خدا ایشان را بر آن توفیق می بخشد که (خداوند)بر همه چیز دانا و از همه اسرار آگاه است.                                           قانونگذارنیز به تبعیت از شرع دادگاه راموظف نموده است چنانچه زن وشوهر یاهر یک از آنها دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نمود اگر از طریق دادگاه حل و فصل اختلاف امکان پذیر نبود زوجین را مکلف کند که ظرف بیست روز یک نفر از نزدیکان وبستگان خود را به عنوان داوربه دادگاه معرفی نماید.                       اگر در میان بستگان شخصی واجد شرایط نبود و یا کسی حاضر به داوری نشود ویا اصولا دسترسی به بستگان و اقوام نباشد زوجین می توانند افراد غیر فامیل رابه عنوان داور معرفی کنندو اگر قادر به معرفی داور نباشند از دادگاه تقاضای داور نمایند که در این صورت دادگاه راسآاقدام به تعیین داور خواهد کرد . هزینه داوری به عهده متقاضی خواهد بود.                                                                          سوال :شرایط داور چیست؟                                                                                           جواب: به لحاظ وظیفه سنگینی که بر عهده داوران است شرایط خاصی برای آنان در قانون پیش بینی شده است از جمله اینکه داور باید مسلمان بوده وآشنایی نسبی به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی داشته باشدو سن او حداقل چهل سال تمام باشد تا حدودی سرد وگرم روزگار چشیده وعلاوه بر آن لازم است که متاهل باشد تا از نزدیک با مشکلات زنا شویی آشنا بوده وبتواند آنها را درک کند. شرط دیگر اینکه قابل اعتماد و خوشنام باشد افراد معروف به فساد اخلاقی وبد نام نمی توانند امر مهم داوری را به عهده گیرند.                                                                                            سوال:وظایف داوران چه می باشد؟                                                                                  جواب: بلافاصله بعد از معرفی داوران دادگاه جلسه ای برای توجیه وظایف و ارشاد آنها تعیین ومدتی را که داوران طی آن باید نظر خود را اعلام کنند گوشزد می نماید ولی اگر داوران در ضمن انجام وظیفه مهلت بیشتری تقاضا کند در صورتی که دادگاه ضروری بداند مهلت لازم داده می شود.داوران موظفند که حداقل دو جلسه با حضور زوجین برگزار کرده و در این جلسات سعی وتلاش در حل اختلاف و مشکلات آنها به عمل آورند و در صورتی که یکی از زوجین در جلسه حاضر نشد با حضور دیگری اقدام می کنند وچنانچه هر دو نفر حاضر نشوند داوران بدون حضور آنها موضوع را برسی کرده ونظر خود را اعلام میکنند.              نکته ای که باید به آن توجه خاص شود این است که داور برای گشایش مشکل وحل وفصل اختلاف زوجین تعیین می شود وداوران ضرورتآ باید تمام سعی خود را در این خصوص به کار برده وتلاش نمایند تا زوجین در جلسه ای حضور پیدا کنند تا بتوانند بین ایشان مصالحه ایجاد نمایند.                                   

توصیه :قبول داوری در امر مصالحه بین زوجین امر پسندیده ای است که خداوند در قرآن مجید به آن تاکید نموده است و این کار باید توسط کسانی که در امر رفع اختلاف بین زن و شوهر توانایی لازم را دارند انجام شود .                                                                                                                                  سوال:آیا حق الزحمه ای برای داوران تعیین می شود ؟                                                          جواب:در صورتی که داوران یا یکی از آنها تقاضای حق الز حمه کند دادگاه حق الز حمه مناسب را تعیین و به شخصی که داور از سوی او انتخاب شده است دستور پرداخت می دهد . در مواردی که دادگاه لازم بداند که هر کدام از زوجین باید نیمی از حق الز حمه را پرداخت نمایند این مبلغ از متقاضی طلاق دریافت می شود .

قرار ارجاع به داوری

رای دادگاه                                                                                                                              نظر به اینکه بین زوجین مترافعین در این پرونده خوف شقاق وجود دارد به موجب آیه شریفه ۳۴سوره نسا وبا توجه به ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۱مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می گردد تا هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ این قرار یک نفر داور واجد شرایط مندرج در ماده چهارم از این آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده مزبور (که اشعار می دارد داور باید مسلمان و نسبتآ با مسایل شرعی خانوادگی واجتماعی و دارای حداقل چهل سال تمام ومتاهل و معتمد باشد و اشتهار به فسق و فساد نداشته باشد)به دادگاه معرفی نمایند مقرر است دفتر قرار به طرفین ابلاغ و شرایط داوران به آنها تفهیم شود واعلام گردد چنانچه هر یک از آنها ظرف مهلت مقرر نسبت به انتخاب داور اقدام ننمایند دادگاه راسآاز طرف آنها داور منصوب خواهد نمود .                                                                               

                                                  رییس /دادرس شعبه ... دادگاه خانواده...                                    مقرر است دفتر وقت احتیاطی مناسب تعیین با معرفی داوران با حلول وقت مراتب به نظر برسد .

                                                   رییس/ دادرس شعبه... دادگاه خانواده ...

شرح وظایف داوران

                                                      باسمه تعالی     

جناب آقای ... فرزند ... نظر به اینکه جنابعالی در پرونده کلاسه ... به سمت داور آقای /خانم ... انتخاب شده اید بدینوسیله ضمن ابلاغ سمت داوری به  شما توجهتان را به موارد ذیل جلب می نماید:            ۱ - داوری باید به قصد قربت و با حسن نیت باشد وحد اکثر سعی داوران جهت ایجاد صلح و سازش به عمل آید .                                                                                                                                ۲-حد اقل باید دو جلسه جداگانه جهت بررسی موضوع اختلاف زوجین و داوران و یا لااقل با حضور یکی از آنها در صورت امتناع  احد از آنها از حضور در جلسه تشکیل شود ولی چنانچه زوجین هر دو از حضور در جلسه امتناع نمایند بدون حضور آنها جلسات تشکیل می شود .                                                    ۳-چنانچه تلاش شما جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر نشد و مصلحت طرفین را در طلاق دیدید در موارد ذیل بررسی و اظهار نمایید :                                                                                   الف.سعی در حل اختلافات مالی طرفین بر اساس مصالحه در مورد مهریه جهیزیه نفقه شرط مالی ضمن عقد و اگر شرطی نباشد راجع به اجدت المثل یا نحله .                                                                   ب.بررسی اینکه بین زوجین مواقعه شده یا نه و صاحب فرزند مشترک می باشند یا خیر و اگر اولاد دارند تعداد و جنسیت و سن هر کدام تعیین و راجع به حضانت و ملاقات با فرزندان سعی در ایجاد توافق و مصالحه بین طرفین معمول گردد .                                                                                                ضمنآ چنانچه در قبال انجام داوری درخواست حق الز حمه دارید به شما اعلام می گردد بر اساس ماده ۸آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هزینه داوری شما برای هر جلسه مبلغ ... ریال تعیین می گردد که پرداخت آن به عهده ... می باشد .

                                                                   رییس/ دادرس شعبه ... دادگاه خانواده ...

نوشته شده در ساعت 16:58 توسط انجمن علمی دانشجویان حقوق|


آخرين مطالب
» فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه
» فهرست مصاديق محتوای مجرمانه
» رساله حقوق امام سجاد علیه السلام
» سوالاتی چند درباره مستثنیات دین
» وصیت و وقف و راث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی
» بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی
» بررسی قتل های خانوادگی در ایران
» گذری بر حقوق خانواده عزل وتعیین قیم جدید وشرایط آن
» نقدی بر قضاوت زنانhttp://hoqouq.com

Design By : Pichak